Zapisniki sej občinskega sveta - mandat 2018-2022

 

Z A P I S N I K   19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 18. 11. 2020

Z A P I S N I K   18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 21. 10. 2020

Z A P I S N I K   17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 9. 2020

Z A P I S N I K   16. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 24. 6. 2020

Z A P I S N I K   15. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 13. 5. 2020

Z A P I S N I K   14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 4. 3. 2020

Z A P I S N I K   13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 29. 1. 2020

Z A P I S N I K   12. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 18. 12. 2019

Z A P I S N I K   11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 11. 2019

Z A P I S N I K   10. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 10. 2019

Z A P I S N I K   9. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 25. 9. 2019

Z A P I S N I K   8. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 26. 6. 2019

Z A P I S N I K   7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 26. 5. 2019

Z A P I S N I K   6. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 24. 4. 2019

Z A P I S N I K   5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 27. 3. 2019

Z A P I S N I K 1.  dopisne seje Občinskega sveta Občine sevnica, ki je potekala 4.3, 5.3. in 6.3.2019

Z A P I S N I K   4. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 27. 2. 2019

Z A P I S N I K   3. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 30. 1. 2019

Z A P I S N I K   2. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 16. 1. 2019

Z A P I S N I K   1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 5. 12. 2018