Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja

 

 

 

 

Spremljajte projekt "Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja" na Facebooku

Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo praktični prikaz socialnih inovacij v sklopu povezovanja družinskega podjetja in Loških zeliščarjev, učencev osnovnih šol in drugih, ki lahko specifične potenciale okolja oblikujejo v butične, prepoznavne izdelke ali storitve, ki omogočajo dodaten vir prihodka, samostojno dejavnost, prispevajo k prepoznavnosti okolja in ohranjanju delovnih mest v domačem okolju.

Cilji so večja ozaveščenost osnovnošolcev o dobri praksi v podjetništvu, vzpostavitev inovativnih partnerstev, urejen bo prostor za ogled in prikaz podjetniških praks, izvedene bodo praktične delavnice za osnovnošolce in starejše, podjetniški krožek in podjetniške delavnice za osnovnošolce ter javni podjetniški festival v Radečah.

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Rainer kozmetika d.o.o., Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Tržišče, Turistično društvo Loka pri Zidanem in Mostu KNOF – Zavod za kreativni razvoj Sevnica so. p.

Operacija v skupni višini 79.000 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.000 evrov, zaključek operacije je predviden do 30.septembra 2019.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.