OBČINSKI
RAZPISI
EU IN SLO
RAZPISI


Občinski razpisi 2020

 

Razpis za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZKD Sevnica za leto 2020 - dopis - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2020 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 


Poziv k sodelovanju - občinski praznik 2020 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2020 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020/21 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2020/21 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


 

Popravek sklepa o razveljavitvi sklepa o začasni ustavitvi izvajanja  vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v Občini Sevnica v letu 2020


Sklep o razveljavitvi sklepa o začasni ustavitvi izvajanja vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v občini Sevnica v letu 2020

 

Sklep o začasni zaustavitvi izvajanja vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v občini Sevnica v letu 2020


Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2020- besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2020 - rok 20.5.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - rok 20.2.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2020 - rok 2.3.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2020 - rok 17.2.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

1.    UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2.    BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

3.    PRIJAVNI OBRAZCI
3.1.    podatki o prijavitelju
3.2.    utemeljitev programa oziroma projekta
3.3.    izjave
3.4.    izjava o partnerstvu
3.5.    vzorec pogodbe

4.    OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO
4.1.    zahtevek za izplačilo sredstev
4.2.    poročilo o izvedenem programu  oziroma projektu

5.    PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER PROGRAMOV ZA MLADE V OBČINI SEVNICA


 

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2020 - rok 17.2.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

1.    UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2.    BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

3.    PRIJAVNI OBRAZCI
3.1.    podatki o vlagatelju
3.2.    splošne izjave
3.3.    netekmovalni šport
3.4.    tekmovalni šport
3.5.    izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
3.6.    športne prireditve
3.7.    delovanje športnih organizacij
3.8.    vzorec pogodbe

4.    OBRAZCI ZA KONČNA POROČILA O PORABI SREDSTEV
4.1.    končno poročilo – netekmovalni šport
4.2.    končno poročilo – tekmovalni šport
4.3.    končno poročilo – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
4.4.    končno poročilo – športne prireditve
4.5.    končno poročilo – delovanje športnih organizacij

5. ODLOK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SEVNICA

6. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2020

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2020 - rok  rok 17.2.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

  1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

  2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

  3. PRIJAVNI OBRAZCI

  4. OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA OZIROMA PROJEKTA

  5. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI SEVNICA

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica za leto 2020 - rok 17.2.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

1.    UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2.    BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

3.    PRIJAVNI OBRAZCI
3.1.    podatki o vlagatelju z izjavo
3.2.    pregled načrtovanih programskih stroškov in prihodkov v letu 2020
3.3.    vokalna glasbena dejavnost
3.4.    instrumentalna glasbena dejavnost
3.5.    gledališka in lutkovna dejavnost
3.6.    folklorne, plesne, mažoretne skupine
3.7.    likovna, literarna, foto, video in filmska dejavnost
3.8.    vzdrževanje opreme
3.9.    izobraževanje
3.10.    založništvo
3.11.    vzorec pogodbe

4.    OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO O PORABI SREDSTEV
4.1.    končno poročilo – vsebinski del
4.2.    končno poročilo – finančni del

5.    PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, KI SO SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2020

6.    LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2020

Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2020 - rok 17.2.2020 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN