OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti - zahod

 

Izhodišča za pripravo OPPN

Sklep o postopku priprave OPPN

Dodelitev id pa 1341 P