Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 3 (dopolnjen osnutek)

 

Sklep o javni razgrnitvi in obravnavi SD OPN3