Izjava o dostopnosti


 

Občina Sevnica se zavezuje omogočati dostopnost spletišča obcina-sevnica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče    obcina-sevnica.si

 

Stopnja skladnosti


To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina


Dostopnost spletišča obcina-sevnica.si nenehno izboljšujemo, prizadevamo pa si tudi za čim hitrejšo prenovo spletišča, ki bo omogočila boljšo dostopnost. Nekatere vsebine trenutno ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.h

Primeri takih vsebin so:

• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,

• programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),

• različne kompleksne tabele s podatki.

 

Povratne in kontaktne informacije

 

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča obcina-sevnica.si za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov obcina.sevnica@siol.net ali na telefonsko številko 07 81 61 200 v času uradnih ur.

 

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

 

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo

Uprava za informacijsko varnost

Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

gp.mju@gov.si

 

Priprava izjave o dostopnosti


Izjava je bila pripravljena 21. 9. 2020 na podlagi samoocene.