Javni poziv za oddajo vrtov v zakup na območju Hrast - 2017-2020

 

Številka: 7113-0033/2016
Datum: 28.9.2016


POZIV INTERESENTOM ZA ZAKUP VRTOV


Občina Sevnica skladno z določbami Odloka o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/14) poziva zainteresirane občane, da do vključno 20. oktobra 2016 podajo vlogo za zakup urbanega vrta za obdobje 2017 - 2020 na območju »Hrast« pri križišču za Sv. Rok (del parc. št. 601, k.o. 1379 – Sevnica).
Vlogo se lahko odda po pošti ali osebno na vložišču Občine Sevnica.


Vlogo lahko podajo samo osebe s prebivališčem v večstanovanjskih objektih v Občini Sevnica, ki niso lastniki zemljišča v Občini Sevnica, primernega za vrtiček, kar vlagatelji potrdijo z izjavo ob oddaji vloge.
Z vlagatelji bo sklenjena zakupna pogodba. Na tej osnovi bo Občina Sevnica izdelala evidenco uporabnikov vrtov, ki jih bomo lahko pravočasno obveščali o kakršnih koli spremembah glede uporabe zemljišča.


Obrazec vloge z izjavo ter ostale splošne informacije o postopku in predmetu javnega poziva so na voljo na spletni strani občine: www.obcina-sevnica.si in v pisarni št. 214 Občine Sevnica.

Dodatne informacije lahko dobite tudi po tel. št. 07/81-61-215.


OBČINA SEVNICA 
Župan Srečko Ocvirk

 

  1. Javni poziv za oddajo vrtov v zakup 2017-2020 na območju "Hrasti" - obvestilo
  2. Javni poziv za oddajo vrtov v zakup 2017-2020 na območju  "Hrasti" - razpisna dokumentacija
  3. Vloga za zakup vrtov območje "Hrasti"