Občinski razpisi 2018

 

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem  - rok 4.1.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 


Razpis za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZKD Sevnica za leto 2018 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Sevnica v obdobju 2016-2017 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2018 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2017/18 - besedilo razpisa
JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2018 - besedilo razpisa
JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2018 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2018 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2018 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2018 -  besedilo razpisa
JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice - povezava JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2018 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica za leto 2018
JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica za leto 2018 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2018 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2018 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN