Občinski razpisi 2016

 

Razpis za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZKD Sevnica za leto 2016 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Pravilnik o podeljevanju priznanj in Prešernovih plaket zveze kulturnih društev Sevnica
Obrazec - predlog za podelitev priznanja - Prešernove plakate

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na Gradu Sevnica v najem JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na Bazenu Sevnica v najem JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Razpis za neprofitna stanovanja 2016 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni razpis za kredite za pred-financiranje projektov


Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2016/2017 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica za šolsko leto 2016/2017 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat javnega razpisa  dodelitev štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica za šolsko leto 2016/2017

 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2016 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat javnega razpisa J o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2016 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Sevnica v obdobju 2014-2015 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Sevnica v obdobju 2014-2015

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2016 - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave v občini Sevnica - razpisna dokumentacija - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni   razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih   naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno   kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2016 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2016 (doc) - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat  javnega razpisa za  sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2016

 

 

Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2016 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat  javnega razpisa za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2016

 


Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2016 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat  javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2016

 


Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2016 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat  javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2016

 


Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2016 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Rezultat javnega razpisa za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2016

 

Javni poziv - izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2016 - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Obrazec 1 - naložbe

Obrazec 2 - dopolnilne dejavnosti

Obrazec 3 - izobraževanje - društva

Obrazec 4 -transport


obrazec 5 - delovanje društev

Dopolnjeni rezultati javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2016

 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2016 - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

obrazec A - Promocija izdelkov in storitev

obrazec B - Pospeševanje odpiranje novih delovnih mest

obrazec C - Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

Obrazec D - subvencioniranje najemnin Start-up podjetij

Rezultat javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2016