Občinski razpisi 2014


 

Javni razpis za dodelitev neprofitinh stanovanj v najem - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2014 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij - besedilo razpisa
JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za podelitev koncesije GJS javne razsvetljave v Občini Sevnica - razpisna dokumentacija - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2014 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2014
- JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2014 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini  Sevnica za leto 2014 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za izbor športnika leta 2013 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2014 - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2014 - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČENJavni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v letu 2013
- JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2014 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2014 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2014 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za  zbiranje predlogov za podelitev priznanj in Prešernovih plaket ZKD Sevnica - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN