Občinski razpisi 2015


 

Javni razpis štipendij za nadarjene s področja kulture za šolsko leto 2015/2016 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2015 –štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2015 - besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

 

Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v Občini Sevnica v letu 2015 (pdf) - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2015 - besedilo razpisa- JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni   razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih   naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno   kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2015 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2015 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČENJavni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2015 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČENJavni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2015 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČENJavni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2015
- JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2015 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2015 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN