Občinski razpisi 2017

 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2017/18 z dopolnitvami (15.9.2017) - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2017 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij - besedilo razpisa  JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2017 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN 4.10.2017

 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2017 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2017 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2017 - besedilo razpisa JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2017 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 


Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica za leto 2017 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 


Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica za leto 2017 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 


Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica za leto 2017 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN