Občinski razpisi 2019

 

Razpis za za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke občine Sevnica

 

Razpis  za sofinanciranje stroškov izvajanja rekreativnih programov za zdravje v letu 2020 - rok 25.10.2019 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2019/20 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2019/20 - besedilo razpisa
- JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevnica v letu 2019 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2019- besedilo razpisa - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2019
JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis prosto delovno mesto direktor javnega Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica- rok 3.6.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2019 - rok 20.5.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v občini Sevnica v letu 2019- rok 26.4.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 


 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2019 - rok 15.4.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2019 - rok 8.4.2019 - JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN


Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica za leto 2019 - rok 8.4.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČENJavni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2019 - rok 8.4.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2019 - rok 8.4.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2019 - rok 8.4.2019 JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN

 

 


Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2019 - rok 8.4.2019 JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN