Katalog informacij javnega značaja Občine Sevnica - stran 3

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1.

 

Ime informatizirane zbirke:

Register turističnih vodnikov za turistično območje občine

Kratek opis namena zbirke:

42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

-

Dostop do zbirke:

evidenca je dostopna na sedežu KŠTM v času uradnih ur in na spletu

 

 

2.

 

Ime informatizirane zbirke:

Prostorski informacijski sistem Občine Sevnica

Kratek opis namena zbirke:

povezava

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

vrste podatkov navodila in pogosta vprašanja

Dostop do zbirke:

povezava

 

 

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

Novice na spletni strani
http://www.obcina-sevnica.si/

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

< nazaj

naprej >