Katalog informacij javnega značaja Občine Sevnica - stran 4

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

dostop do interneta, progam za branje PDF datotek (npr. Acrobat Reader)

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Sevnica: obcina.sevnica@siol.net

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

 

 

 

 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:


cenik

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

stroškov ne zaračunavamo

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2018

Seznam  najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Meteorološka postaja Sevnica

29473

Občinska uprava - seznam zaposlenih

8336

Lokalne volitve 2018 6592


Občinski razpisi

5165

Obvestila 4335


Zapisniki sej občinskega sveta


4194

Krajevne skupnosti

3361

Prodaja kmetijskih zemljišč

2651

Predpisi okolje in prostor

1965

nazaj