GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO

OKOLJE FINANCE SPLOŠNE
ZADEVE
INTERNI
PREDPISI
DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

 

Predpisi - Finance

Zadnji popravki: 31.12.2020

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2006, (Ur. l. RS 120/05)

Odlok o rebalansu A proračuna občine Sevnica za leto 2006, (Ur. l. RS 22/06)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2006, (Ur.l. RS 64/06)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2007, (Ur. l. RS 12/07)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2007, (Ur. l. RS 69/07)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2007, (Ur. l. RS 88/07)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2008, (Ur. l. RS 119/07)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008, (Ur. l. RS 35/08)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2008, (Ur. l. RS 104/08)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2009, (Ur. l. RS 123/08)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2009, (Ur. l. RS 78/09)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2010, (Ur. l. RS 106/09)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2010, (Ur. l. RS 34/10)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010, (Ur. l. RS 63/10)

Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2011, (Ur. l. RS 107/10)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2011, (Ur. l. RS 14/11)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011, (Ur. l. RS 63/11)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2011, (Ur .l. RS 85/11)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2012, (Ur. l. RS 14/11)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012, (Ur. l. RS 63/11)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012, (Ur. l. RS 8/12)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012, (Ur. l. 74/12)

Odlok o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 (Ur. l. RS 91/12)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2013 (Ur. l. RS 106/12)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013, (Ur. l. RS 38/13)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013, (Ur. l. RS 57/13)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2014, (Ur. l. RS 100/13)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014 , (Ur. l. RS 43/14)

Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014, (Ur. l. RS 70/14)

Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2015, (Ur. l. RS 95/14)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2015, (Ur. l. RS 13/15)

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015, (Ur. l. RS 74/15)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2016, (Ur. l. RS 105/15)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016, (Ur. l. RS 13/16)

Odlok o  proračunu Občine Sevnica za leto 2017, (Ur. l. RS 79/16)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017, (Ur. l. RS 28/17)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017, (Ur. l. RS 68/17)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017, (Ur. l. RS 23/17)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 69/17)

Popravek Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 57/18)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 11/18)

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 44/18)

Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2019, (Ur. l. RS 81/18)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2019, (Ur. l. RS 13/19)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019, (Ur. l. RS 35/19)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019, (Ur. l. RS 30/19)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020, (Ur. l. RS 79/19)

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021, (Ur. l. RS 202/20)

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020, (Ur. l. RS 134/20)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2006, (Ur. l. RS 39/07)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2007, (Ur. l. RS 39/08)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2008, (Ur. l. RS 25/09)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2009, (Ur. l. RS 27/10)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010 (Ur. l. RS 33/11)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011 (Ur. l. RS 29/12)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012 (Ur. l. RS 38/13)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013, (Ur. l. RS 22/14)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2014, (Ur. l. RS 23/15)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015, (Ur. l. RS 24/16)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016, (Ur. l. RS 17/17)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017, (Ur. l. RS 27/18)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 30/19)

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019, (Ur. l . RS 80/20)

Pravilnik o računovodstvu Občine Sevnica (Ur. l. RS 8/12)