GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO

OKOLJE FINANCE SPLOŠNE
ZADEVE
INTERNI
PREDPISI
DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

 

Predpisi - gospodarstvo, kmetijstvo, turizem

Zadnji popravki: 07.08.2020


Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje, (Ur. l. RS 38/09)

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (Ur. l. RS, št. 24/12)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS 95/14)


Odlok o lokalnih turističnih vodnikih, (Ur. l. RS 28/03)

Odlok o organizaciji in načinu opravljanja avto - taksi prevozov v občini Sevnica, (Ur. l. RS 16/03)

Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 44/18)

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Ur. l. RS 23/15)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 11/18)

Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica (Ur. l. RS, 43/16)

Pravilnik o poslovanju in trženju sejma v Sevnici (UPB), (Ur. l . RS 25/09)

Pravilnik o o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju in trženju sejma v Sevnici, (Ur. l. RS 41/09)

Pravilnik o poslovanju in trženju sejma za živali, (Ur. l. RS 87/04)

Odlok o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici, (Ur. l. RS 46/07)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici, (Ur. l. RS 17/17)

Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici (UPB), (Ur. l. RS 25/09)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici, (Ur. l. RS 41/09)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici, (Ur. l. RS 17/17)

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 29/13)

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (UPB), (Ur. l. RS 25/09)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 11/18)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 103/11)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15)

Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (UPB), (Ur. l.  RS 25/09)

Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 51/09)

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 77/09)

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica, (Ur. l. RS 1/16)