Občinski program varstva okolja

 

Občinski program varstva okolja Občine Sevnica je bil sprejet na 9.redni seji občinskega sveta Občine Sevnica 23.9.2015:

Poročilo o stanju okolja za Občino Sevnica

Poročilo o stanju okolja za Občino Sevnica - priloga 1

Poročilo o stanju okolja za Občino Sevnica - priloga 2

Občinski program varstva okolja za Občino Sevnica