Občinski prostorski načrt - navodila

 

Pregled Občinskega prostorskega načrta občine Sevnica je na voljo v kartografski obliki
kot tudi preko spletne aplikacije PISO.

Pregled podatkov v spletni aplikaciji PISO je možen tudi brez prijave.

 

Za pregled Občinskega prostorskega načrta v PISO v zgornjem levem kotu iz menija izberite :

1. TEMATSKI SKLOP

2. Občinski prostorski načrt (OPN) in vrste pregleda (npr. Namenska raba)

3. Pomen posameznih barvnih iznačb na karti je razviden iz legende

 

 

Za prikaz  parcel izberite SKUPNE SLOJE in obkljukajte parcele.

 

 

Podrobna uporabniška navodila za uporabo PISO so na voljo na spodnji povezavi :