Občinski prostorski načrt

 

Odlok o Občinskem prostorskem  načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica), (Ur. l. RS  94/12)

Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica), (Ur.l.RS 100/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, (Ur.l. RS 57/13)

Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 50/14), (Ur. l. RS 17/16)

Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 67/14), (Ur. l. RS 17/16)

Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 6/15), (Ur. l. RS 17/16)

Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/15), (Ur. l. RS 17/16)

Pregled enot urejanja prostora (EUP) - tabela

Obrazložitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica

Odločba Ministrstva za kmetijsto in okolje

Navodila za pregled Občinskega prostorskega načrta v spletni aplikaciji PISO

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega načrta Občine Sevnica

 

Pregledna karta Občine Sevnica z razdelitvijo na liste - velika

Legenda


Prostorski načrt Občine Sevnica po listih :


List 1

List 2

List 3

List 4

List 5

List 6

List 7

List 8

List 9

List 10

List 11

List 12

List 13

List 14

List 15

List 16

List 17

List 18

List 19

List 20

List 21

List 22

List 23

List 24

List 25

List 26

List 27

List 28

List 29

List 30

List 31

List 32

List 33

List 34

List 35

List 36

List 37

List 38

List 39

List 40

List 41

List 42

List 43

List 44

List 45

List 46

List 47

List 48

List 49

List 50

List 51

List 52

List 53

List 54

List 55

List 56

List 57

List 58

List 59

List 60

List 61

List 62

List 63

List 64

List 65

List 65

List 66