Predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Sevnica

Zadnji popravki: 20.02.2019

 

Predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Sevnica se objavlja v skladu z 13. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16)

Odgovorna oseba za predstavitev načrta je Borut Simončič.

Načrt si je možno ogledati v času od 19.12.2018 do 18.01.2019 na spletnih straneh Občine Sevnica ali na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica – soba 101.


Predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Sevnica