Predlog načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Sevnica

Zadnji popravki: 20.02.2019

 

Predlog načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Sevnica se objavlja v skladu z 13. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/2012)

Odgovorna oseba za predstavitev načrta je Borut Simončič.

Načrt si je možno ogledati v času od 08.03.2016 do 07.04.2016 na spletnih straneh Občine Sevnica ali na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica – soba 101.


Predlog načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Sevnica