Občinski proračun 2009

 

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009

Uvod

Odlok

Prihodki in odhodki

Obrazložitev

Načrt razvojnih programov

 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2009

Uvod

Odlok

Rebalans - načrt razvojnih programov

 

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009

Uvod

Odlok

Prihodki in odhodki

Poslovno poročilo

Realizacija načrta razvojnih programov