Občinski proračun 2018

 

Zaključni račun 2018

 

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018

 

Rebalans B proračuna Občine Sevnica za leto 2018

 

Uvod v rebalans B 2018

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 z 2 amandmaji

Rebalans B 2018 - splošni del


Rebalans B 2018 - posebni del


Načrt razvojnih programov - NRP 2018 - 2021 - rebalans B 2018


Obrazložitve - rebalans B 2018


Razčlenjeni razvid - rebalans B 2018

 

Rebalans A proračuna Občine Sevnica za leto 2018

 

Uvod v rebalans A 2018

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 - amandma

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018

Rebalans A 2018 - splošni del

Rebalans A 2018 - posebni del

Načrt razvojnih programov - NRP 2018 - 2021 - rebalans A 2018

Obrazložitve - rebalans A 2018

Razčlenjeni razvid - rebalans A 2018

 

 

Proračun občine Sevnica za leto 2018

 

Uvod v proračun za leto 2018

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2018

Popravek Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018, (Ur. l. RS 57/18)

Proračun 2018 – splošni del


Proračun 2018 – posebni del


Načrt razvojnih programov - NRP 2018-2021


Obrazložitve proračuna Občine Sevnica za leto 2018

Razčlenjeni razvid proračuna

Kadrovski načrt

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Soglasja krajevnih skupnosti k proračunu