Program o pripravi RRP regije Posavje za obdobje 2021-2027

 

Razvojni svet regije Posavje je na svoji 12. redni seji dne 25. 7. 2018 sprejel sklep in

Program priprave regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027.

 

Program priprave RRP in sklep o pripravi Posavje

Načrt sodelovanja priprave RRP 2021-2027