Varnostna priporočila v postopkih javnih razgrnitev in obravnav prostorskih aktov

 

Varnostna priporočila v postopkih javnih razgrnitev in obravnav prostorskih aktov:

  • Smiselna uporaba navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
  • Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 79/20),
  • Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/20), čistopis odloka lahko najdete na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2100,
  • Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20 in 78/20).