Koronavirus

Kontakti Občine Sevnica

Upravna enota Sevnica

POMEMBNE POVEZAVE

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav

COVID-19 Sledilnik

Informacije in gradiva NIJZ

Navodila NIJZ za organizatorje javnih prireditev

 

KORONAVIRUS

POMEMBNE INFORMACIJE ZA OBČANE

 

4. september 2020

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

-----------------------------------------------------------------------

2. september 2020

V občini Sevnica je trenutno potrjenih 10 aktivnih primerov okužb s COVID-19. V luči odgovornosti do lastnega zdravja in splošne družbene odgovornosti pozivamo k doslednemu izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.

Vir: COVID-19 sledilnik

Poziv k doslednemu izvajanju ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19


-----------------------------------------------------------------------

15. maj 2020

Vlada je z 31. majem preklicala epidemijo koronavirusa, odlok o preklicu epidemije je začel veljati z današnjim dnem. Kljub temu so še v veljavi nekateri zaščitni ukrepi. Še vedno je treba dosledno upoštevati fizično razdaljo, higieno rok in kašlja. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala.

4. maj 2020

Sproščanje ukrepov COVID-19

-----------------------------------------------------------------------

17. april 2020

Izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča

Delovanje svetovalne pisarne za male komunalne čistilne naprave

-----------------------------------------------------------------------

15. april 2020

Obvestilo LEKOS Lekarne pod Sv. Rokom

-----------------------------------------------------------------------

6. april 2020

SKLEP o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica

-----------------------------------------------------------------------

1. april 2020

Krvodajalska akcija v Sevnici

Spremenjeni delovni časi prodajaln na območju občine Sevnica - posodobljeno

Nujno obvestilo - prijava začasnega prebivališča

Praktični napotki za razkuževanje večstanovanjskih stavb

-----------------------------------------------------------------------

31. marec 2020

Družinski inštitut Zaupanje - brezplačno telefonsko svetovanje oziroma pogovor

Seznam lokalnih ponudnikov pridelkov in izdelkov - posodobljeno

Seznam lokalnih ponudnikov sadik zelenjave in drugih rastlin - posodobljeno

-----------------------------------------------------------------------

30. marec 2020

Spremenjeni delovni časi prodajaln na območju občine Sevnica - posodobljeno

Seznam lokalnih ponudnikov sadik zelenjave in drugih rastlin

Prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Naročanje zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov po telefonu in elektronski pošti

-----------------------------------------------------------------------

27.marec 2020

Sprejeti ukrepi Vlade Republike Slovenije v podporo gospodarstvu  za blažitev posledic vpliva COVID-19 - podatki se ažurirajo dnevno

-----------------------------------------------------------------------

25. marec 2020

Obvestilo - pogrebna dejavnost

-----------------------------------------------------------------------

23. marec 2020

Spremenjeni delovni časi prodajaln na območju občine Sevnica - posodobljeno

Obvestilo Ozara Slovenija, enota Sevnica

Priporočila Veterinarske fakultete lastnikom ljubiteljskih vrst domačih živali ob pojavu okužbe s koronavirusom

-----------------------------------------------------------------------

20. marec 2020

Seznam lokalnih ponudnikov pridelkov in izdelkov

Spremenjeni delovni časi prodajaln na območju občine Sevnica - posodobljeno

Priporočila stanovalcem v večstanovanjskih zgradbah

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države

-----------------------------------------------------------------------

19. marec 2020

Spremenjeni delovni časi prodajaln na območju občine Sevnica - posodobljeno

-----------------------------------------------------------------------

18. marec 2020

Pomoč starejšim občanom

Obvestila Lekarne Sevnica

Obvestilo Komunale Sevnica

-----------------------------------------------------------------------

17. marec 2020

Začasna prepoved delovanja šolam za voznike in podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj

Spremenjeni delovni časi prodajlan na območju občine Sevnica

Priporočila Planinske zveze Slovenija

-----------------------------------------------------------------------

16. marec 2020

Zagotavljanje požarne varnosti v primeru motenj

Kurjenje v naravnem okolju

Uporaba vseh zunanjih športnih površin, igrišč in fitnes naprav na prostem ni več dovoljena

Obvestilo o delovanju FURS

-----------------------------------------------------------------------

15. marec 2020

Obvestilo o delovanju Rdečega križa Sevnica

Posebno obvestilo ministrice dr. Simone Kustec o varstvu otrok

-----------------------------------------------------------------------

13. marec 2020

Obvestilo občankam in občanom: omejitev dostopa

Spoštovani.

Preprečevanje širjenja virusa COVID-19 je naša najpomembnejša naloga. Občina Sevnica in Upravna enota Sevnica delujeta v okviru svojih nalog in obveznosti, kljub temu pa je nujno, da se izvajajo vsi preventivni ukrepi po navodilih stroke, da bomo naloge lahko opravljali.

Vse naloge opravljamo tekoče, vendar zaradi varovanja zaposlenih omejujemo osebne stike.

Vse občanke in občane, kakor tudi ostale obiskovalce občine in upravne enote prosimo, da uporabljate za stik z zaposlenimi telefonsko in elektronsko komunikacijo.

IMENIK SODELAVCEV OBČINE SEVNICA

UPRAVNA ENOTA SEVNICA

-----------------------------------------------------------------------

9. marec 2020

Obvestilo občanom: COVID-19

Pomembno je, da pojav novega koronavirusa ne ohromi našega vsakdanjega življenja. Hkrati pa je pomembno tudi, da se vedemo odgovorno in s tem pomagamo preprečiti širjenje okužb. Trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju, sporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Občina Sevnica priporoča vsem občankam in občanom, da dosledno upoštevajo smernice in navodila strokovnih organizacij. Občina Sevnica ne izdaja ločenih navodil, ampak navodilom in priporočilom NIJZ in drugih pristojnih organizacij sledi in jih posreduje.

Vlada Republike Slovenije javnost sproti obvešča o razvoju dogodkov na osrednjem spletnem mestu o koronavirusu in prek družbenih omrežij (TW: @vladaRS, FB Vlada RS).

Aktivnosti v zvezi s koronavirusom vodi Ministrstvo za zdravje, ki je po Zakonu o nalezljivih boleznih pristojni državni organ. Razmere v Sloveniji in svetu natančno spremlja tudi Sekretariat Sveta za nacionalno varnost.

Pristojna ministrstva z navodili za ravnanje obveščajo vse javne in zasebne zdravstvene zavode, vzgojno-izobraževalne, visokošolske in raziskovalne zavode, objavljajo priporočila glede množičnih prireditev, priporočila potnikom itd., da bi na ta način dosegli vse relevantne javnosti in s preventivnimi ukrepi čim bolj zajezili morebitno širjenje koronavirusa.

Uporabne informacije in pomembne povezave:

Koronavirus – pomembne informacije

Koronavirus – pogosta vprašanja in odgovori

Koronavirus (SARS-CoV-2) – vsa zbrana gradiva

Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

Priporočila glede množičnih dogodkov

Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji

Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih/šolah

Vstopne točke za paciente v Zdravstvenem domu Sevnica