Delovanje svetovalne pisarne za male komunalne čistilne naprave