Izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča

Iz Ministrstva za notranje zadeve sporočajo, da so od 18. aprila 2020 dopuščena vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja, s tem, da je treba imeti pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, ki dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano izjavo.

Pripravili so tudi vzorec izjave.