Člani sveta KS Blanca

 

Seznam članov sveta KS Blanca,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018 - 2022

 

 

MARJAN LOČIČNIK, Poklek nad Blanco 12b, 8283 Blanca, predsednik,                         GSM: (041)594-968

 

PETER MIRT, Blanca 32, 8283 Blanca, podpredsednik

 

VALERIJA MIRT, Blanca 19, 8283 Blanca

 

JOŽE MIRT, Poklek nad Blanco 32, 8283 Blanca

 

JANJA GORIŠEK, Poklek nad Blanco 18a, 8283 Blanca

 

ARNŠEK BENJAMIN, Krajna Brda 19a, 8283 Blanca

 

JOŽE BUDNA, Krajna Brda 16a, 8283 Blanca, GSM: (041)565-150

 

FRANCI VIDMAR, Čanje 14, 8283 Blanca