Člani sveta KS Blanca

 

Seznam članov sveta KS Blanca,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 

 

LOČIČNIK MARJAN, Poklek nad Blanco 12b, 8283 Blanca, predsednik,                         GSM: (041)594-968

 

DIVJAK DAVID, Kladje nad Blanco 27, 8283 Blanca, podpredsednik

 

FRANC PAVLIN, Blanca 93, 8283 Blanca

 

ARNŠEK BENJAMIN, Krajna Brda 19a, 8283 Blanca

 

RADEJ TJAŠA, Blanca 50, 8283 Blanca

 

LOČIČNIK ANTON, Poklek nad Blanco 31a, 8283 Blanca,

 

NJEGUŠ MATJAŽ, Čanje 23, 8283 Blanca

 

GORIŠEK JANJA, Poklek nad Blanco 18a, 8283 Blanca