Člani sveta KS Boštanj

 

Seznam članov sveta KS Boštanj,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 

JOŽE UDOVČ, Boštanj 17c, Boštanj, predsednik, GSM:(041) 725-402

 

TOMAŽ LISEC, Dolenji Boštanj 104, Boštanj

 

ALOJZ ZALAŠČEK, Boštanj 53, Boštanj

 

BORIS ANDROJNA, Lukovec 20, Boštanj

 

JANEZ STOPAR, Konjsko 7, Boštanj

 

JANEZ TRAMTE, Križ 18, Tržišče

 

IVAN MOŽIC, Vrh pri Boštanju 33, Boštanj

 

IGOR GLUŠIČ, Novi Grad 8a, Boštanj

 

VINCENC KNEZ, Šmarčna 17, Boštanj

 

BRIGITA KARLOVŠEK, Kompolje 4, Boštanj