Člani sveta KS Boštanj

 

Seznam članov sveta KS Boštanj,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018 - 2022

 

JOŽE UDOVČ, Boštanj 17c, 8294 Boštanj, predsednik, GSM:(041) 725-402

 

VINCENC KNEZ, Šmarčna 17, 8294 Boštanj, podpredsednik

 

TOMAŽ LISEC, Dolenji Boštanj 104, 8294 Boštanj

 

ALOJZ ZALAŠČEK, Boštanj 53, 8294 Boštanj

 

DANILO MARIN, Log 5, 8294 Boštanj

 

BORIS ANDROJNA, Lukovec 26c, 8294 Boštanj

 

JANEZ STOPAR, Konjsko 7, 8294 Boštanj

 

MILAN JERMANČIČ, Jelovec 14, 8294 Boštanj

 

JOŽE KRANJC, Vrh pri Boštanju 17a, 8294 Boštanj

 

ANDREJ SIMONČIČ, Mrtovec 7a, 8294 Boštanj

 

IVAN PODLOGAR, Jablanica 25, 8294 Boštanj