Člani sveta KS Dolnje Brezovo

 

 

Seznam članov sveta KS Dolnje Brezovo,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018 - 2022

 

FRANC SLEMENŠEK, Dolnje Brezovo 14, 8283 Blanca, predsednik, GSM (041) 624 674

 

NIKO MARN, Dolnje Brezovo 20c, 8283 Blanca, podpredsednik

 

SONJA DRUGOVIČ, Dolnje Brezovo 25a, 8283 Blanca

 

STOJAN ŽULIČ, Dolnje Brezovo 20, 8283 Blanca

 

TANJA RANTAH, Dolnje Brezovo 5,  8283 Blanca