Člani sveta KS Dolnje Brezovo

 

 

Seznam članov sveta KS Dolnje Brezovo,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 

FRANC SLEMENŠEK, Dolnje Brezovo 14, Blanca, predsednik, GSM (041) 624 674

 

TANJA RANTAH, Dolnje Brezovo 5, Blanca, podpredsednica

 

JANA ŽNIDERIČ, Dolnje Brezovo 2, Blanca

 

KSENIJA SINKOVIČ, Dolnje Brezovo 18, Blanca

 

OČKO BENJAMIN, Dolnje Brezovo 19d, Blanca