Člani sveta KS Krmelj

 

Seznam članov sveta KS Krmelj,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 

 

SLAVICA MIRT, Hinjce 10, Krmelj, predsednica, GSM (041) 897-515

 

DRAGO BERK, Gabrijele 1a, Krmelj, podpredsednik

 

KSENIJA POLJANC, Gabrijele 24a, Krmelj

 

JANEZ MIRT, Krmelj 70a, Krmelj

ANDRAŽ ZUPANČIČ, Krmelj 84, Krmelj

 

VOJKO KOS, Krmelj 22f, Krmelj

 

ŽAN DOBNIK, Krmelj 24, Krmelj

 

ANICA ZUPAN, Krmelj 2b, Krmelj