Člani sveta KS Loka pri Zidanem Mostu

 

Seznam članov sveta KS Loka pri Zidanem Mostu,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 


JANKO METELKO, Radež 56, Loka pri Zidanem Mostu, predsednik, GSM:(041) 727-536

 

ALBINA POTOČNIK, Loka pri Zidanem Mostu 35a, Loka pri Zidanem Mostu

 

ALEKSANDER FILE, Radež 1a, Loka pri Zidanem Mostu

 

LUDVIK TREBŠE, Breg 15, Loka pri Zidanem Mostu

 

DORIS KOSAR, Šentjur na Polju 31, Loka pri Zidanem Mostu, podpredsednica

 

MILAN KLENOVŠEK, Razbor 29b, Loka pri Zidanem Mostu

 

LJUBOMIR ŠINKOVEC, Račica 36b, Loka pri Zidanem Mostu


PETER ZUPANC, Čelovnik 12, Loka pri Zidanem Mostu


FRANJA STRNIŠA, Čelovnik 9a, Loka pri Zidanem Mostu