Člani sveta KS Primož

 

Seznam članov sveta KS Primož,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018 - 2022

 

SILVO VINTAR, Primož 4, 8293 Studenec, predsednik, GSM: (041) 657-557

 

BRIGITA UDOVČ, Gornje Impolje 9, 8293 Studenec, podpredsednica

 

JURE RAK, Rogačice 13, 8283 Studenec

 

LADISLAV ZGONC, Češnjice 2, 8283 Studenec

 

MARTIN DIVJAK, Mala Hubajnica 12, 8283 Studenec

 

TJAŠA ŠANTEJ, Dolnje Orle 2, 8283 Studenec

 

JOŽE PIRC, Gornje Orle 8, 8283 Studenec