Člani sveta KS Primož

 

Seznam članov sveta KS Primož,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2010 - 2014

 

SILVO VINTAR, Primož 4, Studenec, predsednik, GSM: (041) 657-557

 

ALOJZ RAK, Rogačice 13, Studenec

 

LADISLAV ZGONC, Češnjice 2, Studenec

 

MARTIN DIVJAK, Mala Hubajnica 12, Studenec

 

BRIGITA UDOVČ, Gornje Impolje 9, Studenec, podpredsednica

 

BOŽIDAR METELKO, Dolnje Orle 3, Studenec

 

JOŽE PIRC, Gornje Orle 8, Studenec