Člani sveta KS Šentjanž

 

Seznam članov sveta KS Šentjanž,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 

BOŠTJAN KRMELJ, Podboršt 23, Šentjanž, predsednik, GSM: (041) 709-287

 

BRANKO KEBER, Birna vas 13, Šentjanž, podpredsednik


JANEZ DEBENC, Hinje 4, Šentjanž

 

MARKO REPŠE, Šentjanž 56, Šentjanž

 

KSENJA DERMELJ, Budna vas 11, Šentjanž

 

MIHAEL JAZBEC, Budna vas 15a, Šentjanž

 

ZDENKA ŠTIH, Kamenica 10, Šentjanž

 

TOMAŽ STRNAD, Leskovec v Podborštu 3, Šentjanž

 

ANDREJ OBLAK, Kladje pri Krmelju 2, Šentjanž

 

JOŽE DRAGAN, Veliki Cirnik 3, Šentjanž

 

FRANCI KOMLJANEC, Svinjsko 8, Šentjanž

 

IRENA ODLAZEK, Osredek pri Krmelju 12, Šentjanž