Člani sveta KS Studenec

 

Seznam članov sveta KS Studenec,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 


JANOŠ JANC, Arto 5, Studenec, predsednik, GSM: (031) 312-651

 

BRANKO MAVRIČ, Ponikve pri Studencu 10, Studenec

 

MARIJA NOVAK, Studenec 19, Studenec

 

JOŽE RATAJC, Rovišče pri Studencu 21a, Studenec, podpredsednik

 

DANIJEL ZALOKAR, Hudo Brezje 2a, Studenec

 

MIHA PAVKOVIČ, Zavratec 21, Studenec

 

ANDREJ MARUŠIČ, Brezovo 10 a, Studenec

 

ANDREJ LISEC, Osredek pri Hubajnici 4, Studenec