Člani sveta KS Tržišče

 

Seznam članov sveta KS Tržišče,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018 - 2022

 

JANEZ VIRANT, Pijavice 6, 8295 Tržišče, GSM: 041-910-335, predsednik

 

FRANC MRGOLE, Telče 21, 8295 Tržišče, podpredsednik

 

ALEŠ MRGOLE, Vrhek 12, 8295 Tržišče

 

UROŠ FLAJS, Spodnje Vodale 18, 8295 Tržišče


JANEZ KUKEC, Tržišče 11e, 8295 Tržišče

 

HENRIK HOČEVAR, Pijavice 3, 8295 Tržišče

JANEZ VIRANT, Pijavice 6, 8295 Tržišče

 

SIMON REPOVŽ, Zgornje Mladetiče 8, 8295 Tržišče

 

JANEZ PUNGERČAR, Malkovec 1b, 8295 Tržišče

 

VALENTIN ŠKOPORC, Pavla vas 6, 8295 Tržišče


MARIJANA JEREB, Malkovec 31a, 8295 Tržišče

 

ROMAN DOLENŠEK, Drušče 16, 8295 Tržišče

 

ERIKA ŠVIGELJ, Telče 1a, 8295 Tržišče