Člani sveta KS Tržišče

 

Seznam članov sveta KS Tržišče,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014 - 2018

 

JANEZ VIRANT, Pijavice 6, Tržišče, GSM: 041-910-335, predsednik

 

JANEZ KUKEC, Tržišče 11e, Tržišče

 

UROŠ FLAJS, Spodnje Vodale 18, Tržišče


TONE JANEŽIČ, Spodnje Vodale 37, Tržišče

 

JANEZ VIRANT, Pijavice 6, Tržišče

HENRIK HOČEVAR, Pijavice 3, Tržišče

 

MARINKA ŠUŠTARŠIČ, Polje pri Tržišču 20a, Krmelj

 

JANEZ PUNGERČAR, Malkovec 1b, Tržišče

 

VALENTIN ŠKOPORC, Pavla vas 6, Tržišče


MARIJANA JEREB, Malkovec 31a, Tržišče

 

FRANC MRGOLE, Telče 21, Tržišče

 

ZDENKA SLAPŠAK, Telče 15, Tržišče, podpredsednica

 

MIRKO MAVRIČ, Drušče 14, Tržišče