Člani sveta KS Zabukovje


Seznam članov sveta KS Zabukovje,
izvoljenih na volitvah 5.10.2014,
mandat 2014- 2018

 

JOŽE BAUMKIRHER, Podvrh 36a, Zabukovje, predsednik, GSM: (041) 823-409

 

VID ŠPEC, Zabukovje nad Sevnico 46, Zabukovje

 

BETKA KRAJNC, Mrzla Planina 31a, Zabukovje

 

MATEJ KRAJNC, Zabukovje nad Sevnico 16c, Zabukovje

 

DAMJAN PAJK, Trnovec 26b, Zabukovje

 

ANDREJA KOBAL, Trnovec 12, Zabukovje

 

ALBIN KOLMAN, Podgorje ob Sevnični 9a, Zabukovje, podpredsednik

 

SREČKO GOLE, Podgorje ob Sevnični 20a, Zabukovje