Člani sveta KS Zabukovje

 


Seznam članov sveta KS Zabukovje,
izvoljenih na volitvah 18.11.2018,
mandat 2018- 2022

 

ANA IVANIĆ, Zabukovje nad Sevnico 27, 8292 Zabukovje, predsednica, GSM:(070)714-238)

 

VID ŠPEC, Zabukovje nad Sevnico 46, 8292 Zabukovje, podpredsednik

 

BRANKO KLENOVŠEK, Mrzla Planina 27, 8292 Zabukovje

 

DAMJAN PAJK, Trnovec 11b, 8292 Zabukovje

 

MARTIN POŽUN, Podvrh 40a, 8292 Zabukovje

 

TOMAŽ JAZBEC, Trnovec 24, 8292 Zabukovje

 

MARTINA GORJUP, Podgorje ob Sevnični 24, 8292 Zabukovje

 

ANDREJ BUDNA, Podgorje ob Sevnični 8, 8292 Zabukovje