16.01.2011

Dela na projektu kanalizacija Log


Izvajalec del na projektu Kanalizacija Log uspešno nadaljuje z deli v novem koledarskem letu. Tako je v prejšnjem tednu pričel z deli na kanalu 2.1 od glavne ceste G1-5 v smeri proti cerkvi. Do sedaj izveden je kanal 1.0 od zbirnega kanala ČN do kamnoloma Log z vsemi kanali, ki se navezujejo na le tega, kanal 2.0 do glavne ceste, ter kanal 3.0 z vsemi priključki. Tako je od podpisa pogodbe v mesecu juliju 2010 trenutno izvedenih približno 2.100 m od skupaj 3.170 m predvidenih fekalnih kanalizacijskih vodov. Po končani gradnji kanalizacijskih vodov v cestnem telesu je v spomladanskem času predvidena preplastitev celotne širine cest, ki so bile poškodovane zaradi same gradnje. Dela se nadaljujejo vse do konca meseca junija, ko je po terminskem planu predviden zaključek del na projektu.

Foto: Poškodovana cesta zaradi gradnje kanalizacijskih vodov
Vir: foto arhiv Občine

Foto: Situacija vodov kanalizacije na Logu
Vir: foto arhiv Občine