17.10.2018

Strategija razvoja turizma občine Sevnica v zaključni fazi priprave


Ob skorajšnjem zaključku priprave Strategije razvoja turizma občine Sevnica za obdobje 2019–2024 so pripravljavci, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, na srečanje povabili javnost na predstavitev osnutka dokumenta. Srečanje je potekalo včeraj, 16. oktobra, v novi naravoslovni učilnici v Tončkovem domu na Lisci.

Pripravljavci strategije v novembru zaključujejo skoraj enoletni projekt priprave novega strateškega dokumenta na področju razvoja turizma v občini Sevnica, ki je skozi delo, tudi ob sočasnem sodelovanju na sorodnih projektih, združil številne deležnike s področja turizma v prizadevanju za skupni napredek.

Skoraj 100 vključenih posameznikov, 7 izvedenih delavnic, 2 strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma je prineslo nova znanja, sodelovanja in ideje. Vse skupaj so v zadnji fazi pretočili v seznam ukrepov in aktivnosti ter pripravili akcijski načrt izvajanja le-teh za prihodnja leta, ko se bo dokument začel udejanjati v praksi.

Predstavitev na Lisci je s predstavitvijo projekta »Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje« in njegovih že vidnih produktov odprla vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Sevnica Vlasta Kuzmički. S pozdravnim uvodnim nagovorom je nadaljeval župan Srečko Ocvirk in izrazil zadovoljstvo nad že opravljenim delom v sklopu priprave strategije, ki je bilo široko vključujoče in povezovalno.

V osrednjem delu srečanja je Nejc Pozvek s Fakultete za turizem predstavil proces nastajanja celotnega strateškega dokumenta, temeljna izhodišča priprave in ključne ugotovitve devetmesečnega dela. Ob tem je poudaril, da je strategija le orodje, s katerim si lahko pomagamo, ključna pa bo aktivna vključitev vseh deležnikov v naloge, ki jih strateški dokument predvideva.

Dr. Tanja Lešnik Štuhec je podrobneje predstavila ukrepe in aktivnosti, ki so v osnovi deljeni na področje razvoja in trženja turizma. Natančno je predvidela vse aktivnosti, ki bi jih bilo dobro izpeljati v prihodnjih 5 do 10 letih, med ključnimi pa izpostavila vzpostavitev organizacijskega okvirja destinacijske organizacije, ki bo v sodelovanju z delovnimi skupinami za posamezna področja skrbela za razvoj in trženje, in razmislek o uvedbi kolektivne blagovne znamke, ki bo usmerjala k dvigu kakovosti vseh vrst ponudbe.

S prisotnimi se je po predstavitvi razvila še razprava o nadaljnjih korakih po tem, ko bo strateški dokument, ki bo v mesecu novembru tudi javno razgrnjen, zaključen in sprejet. Strinjali so se, da velja izkoristiti zagon in pozitivno vzdušje ter čim prej nadaljevati z delom po začrtanih smernicah.