23.10.2018

Po nova znanja in doživetja na Jurkovo učno pot!


 

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja kontinuirano razvija kot turistična, športno-rekreacijska in vzgojno-izobraževalna destinacija. Omogoča večdnevni oddih, pa tudi izvajanje obšolskih dejavnosti in izobraževanj, saj jo odlikujejo raznolike naravne danosti, primerne tudi za tovrstne namene. Ves navedeni potencial Lisce se skozi različne aktivnosti prepleta tudi skozi vsebine projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje.

Ena osrednjih vsebin zgoraj opisanega projekta je bilo izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti, ki je septembra letos potekalo pod strokovnim vodstvom Dušana Klenovška iz Kozjanskega parka. Celotna trasa Jurkove učne poti zajema okrog 2,5-kilometrsko krožno pot po vrhu Lisce, ki izpostavlja vse rastlinske in živalske posebnosti, tradicijo Lisce in zgodovine njenih objektov, druge posebnosti in razne dogodke.

Predstavitev vsebin Jurkove učne poti s strani novih vodnikov je v okviru dneva odprtih vrat Lisce potekalo minulo soboto, kako prijetno je bilo, pa si lahko ogledate v fotogaleriji.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.