30.10.2018

Na Velikem Cirniku so se razveselili infrastrukturnih posodobitev


Minulo soboto so na Velikem Cirniku v krajevni skupnosti Šentjanž pripravili priložnostni dogodek ob uspešnem zaključku infrastrukturne posodobitve središča kraja.

Občina Sevnica je izvedla razširitev križišča in ureditev 250-metrskega odseka lokalne ceste z umestitvijo pločnika, odseka javne razsvetljave ureditve odvodnjavanja in trase vodovoda. Postavljeno je tudi novo avtobusno postajališče in urejen ekološki otok. Investicija, financirana iz občinskega proračuna, je skupaj znašala okrog 115 tisoč evrov. Krajani so novo pridobitev pozdravili s pesmijo in prijetnim druženjem, ki ga je s foto-objektivom zabeležila Alenka Stražišar Lamovšek.