26.11.2018

Odprtje prenovljene Kladnikove ulice v Sevnici


Ena letošnjih večjih infrastrukturnih izboljšav v mestu Sevnica je bila celovita ureditev Kladnikove ulice. Pridobitev prenovljene in modernizirane ulice je bila namenu predana minulo soboto, 24. novembra.

Na 300-metrskem odseku je bila izvedena novogradnja podpornih zidov z vgraditvijo varovalnih ograj, urejena sta odvodnjavanje in kanalizacija, potekala je sanacija vodovoda, vgradnja plinovoda, kabliranje elektro omrežja, izvedena je bila zaščita obstoječega optičnega omrežja in javne razsvetljave. Investicija se je nadaljevala s prometno-tehnično ureditvijo vozišča, poskrbljeno je za večjo varnost pešcev. Urejene so vse mejne površine in cestni priključki. Investitorja projekta sta bila Občina Sevnica in Krajevna skupnost Sevnica v usklajevanju z upravljavci posameznih vodov in naprav. Skupni znesek vseh ureditev je znašal okrog 200 tisoč evrov.

V kulturnem programu sobotnega dogodka, ki so ga organizirali krajani Kladnikove ulice, je nastopila Godba Sevnica, zaplesale so mažoretke društva Trg Sevnica, po prerezu traku pa so prva po ulici zapeljala razna starodobna vozila.