12.12.2018

Seja štaba civilne zaščite s celovitim pregledom aktivnosti


Na zaključnih decembrskih srečanjih se sestajajo organizacije z različnih področij družbenega delovanja, med katerimi je s področja zaščite in reševanja še posebnega pomena štab Civilne zaščite. Opravljeno delo v preteklem letu so člani sevniškega štaba Civilne zaščite analizirali na seji, ki je potekala 11. decembra v sevniškem Trškem dvorcu.

Občina Sevnica je v letu 2018 izvajala aktivnosti načrtovanja zaščite in reševanja, usposabljanja in priprave ocen ogroženosti za primere posameznih nesreč, kot so poplave, prisotnosti nevarnih snovi, železniške nesreče, požarov, primere pojavov nalezljivih bolezni pri ljudeh. Med večjimi dogodki je bila organizacija javne predstavitve vozil in tehnike Gasilske zveze Sevnica in obsežna vaja Skupaj na Lisco 2018. Potekala so redna in dodatna usposabljanja s področja gašenja notranjih požarov, tehničnega reševanja, usposabljanja za bolničarje in drugih. Sistem zvez in javnega alarmiranja deluje dobro in se redno testira. Pomemben del na področju izobraževanja so tudi preverjanja usposobljenosti in opravljeni razni terenski ogledi.

Vseskozi teče dobro sodelovanje med Občino Sevnica, Gasilsko zvezo Sevnica in vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Skozi vse leto v sistemu reševanja, zaščite in pomoči poteka tudi dobro sodelovanje z ostalimi v sistem vključenimi službami, organizacijami in društvi, med njimi Zdravstvenim domom Sevnica, Območno organizacijo Rdečega križa Sevnica, Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško in drugimi.

Občina bo tudi v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi načrtovanja v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Na seji je bilo izraženo pričakovanje, da se bo s strani državne delovne skupine nadaljevala priprava ocene ogroženosti in načrta zaščite, reševanja in pomoči za področje celotne verige HE na Spodnji Savi. Jaseni bo tradicionalno organizirana akcija Skupaj na Lisco 2019, načrtovana je tudi državna vaja na temo jedrske ali radiološke nesreče na področju Posavja.

V sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa Sevnica bo v januarju organiziran 70-urni tečaj po programu bolničar, izvedeno bo tudi dopolnilno usposabljanje za pripadnike, ki so predhodno opravili temeljni tečaj. Organizator posavske proslave ob svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, bo v letu 2019 Občina Brežice. Regijsko tekmovanje v preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa bo predvidoma konec meseca maja v Sevnici. Vse aktivnosti bodo preplet tesnega sodelovanja med vsemi službami, ki v občini skrbijo za varno in zdravo okolje.