01.02.2019

3. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Občinski svet Občine Sevnica je na 3. redni seji, ki je potekala v sredo na Gradu Sevnica, obravnaval predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2019.

Osrednji cilj predloga občinske uprave je vključevanje vseh aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Ob izvajanju rednih zakonskih nalog je ključna tudi razvojna in investicijska naravnanost, ob upoštevanju finančne vzdržnosti, politike države do občin in širših makroekonomskih kazalcev. Predlog proračuna glede na znane finančne okvirje znaša okrog 17,4 milijona evrov.

Cilj proračuna je zagotavljanje dobrega standarda javne infrastrukture in programov javnih služb na področjih predšolskega in šolskega varstva, zdravstva in sociale, cestne in komunalne infrastrukture za potrebe občanov in gospodarstva. Vključena je podpora kmetijstvu in turizmu, vzdrževanje številnih javnih objektov, omogočanje društvenega udejstvovanja. Prosta investicijska sredstva se poleg več projektov s področij cestne, komunalne in družbene infrastrukture namenjajo tudi za odkup zemljišč, ki so pogoj za prostorsko umeščanje in izvedbo investicij, ter za urbanistično načrtovanje oziroma pripravo prostorskih dokumentacij.

Člani sveta so po zelo vsebinski razpravi predlog proračuna podprli ter podali mnogo razvojnih pobud in predlogov za to in prihodnja leta, ki jih bo občinska uprava glede na zmožnosti upoštevala do obravnave proračuna s strani vseh delovnih teles občinskega sveta. Na naslednji seji občinskega sveta predvidoma konec meseca februarja bo nato sledila prva obravnava odloka o proračunu.

Med drugimi točkami dnevnega reda je občinski svet sprejel sklep o prenosu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica. Seznanili pa so se tudi s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v preteklem letu.