13.02.2019

Anketa ob pripravi konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice (analitični del)


Občina Sevnica je v letu 2018 pričela s pripravo konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. S konservatorskim načrtom za prenovo območja starega mestnega jedra Sevnice želimo zagotoviti celovitost prenove območja mestnega jedra, z upoštevanjem pomena, razvojnih možnosti in zahtev varstva območja kot celote, pa tudi njegovih posameznih delov.

Pogled na staro mestno jedro

Urejanje območja starega mestnega jedra Sevnice je bilo v preteklosti že predmet različnih dokumentov, ki so obravnavali prihodnji razvoj območja bodisi kot celoto ali njegove posamezne dele. V letu 2014 je bil izdelan osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela mestnega jedra, ki je previdel novo ureditev na območju Slomškovega doma in občinskega parka v njegovem zaledju.

Zaradi potrebe po urejanju tega območja je potrebno izdelati konservatorski načrt, ki bo opredelil možne načine prilagajanja kulturne dediščine potrebam sedanjosti. Preveriti želimo smiselnost lokacij za umeščanje morebitnih novih objektov in opredeliti njihove vsebine in morebitne vplive.

V proces priprave načrta vključujemo tudi zainteresirano javnost. Posebej nas zato zanimajo tudi vaša stališča in želje, saj ste kot uporabniki (stanovalci ali obiskovalci) mestnega jedra prav vi tisti, ki na nekatera vprašanja znate najbolje odgovoriti.

Območje analize

Anketa je v elektronski obliki objavljena na povezavi https://www.1ka.si/a/198725, v fizični obliki pa je dostopna tudi na sedežih več javnih institucij (na občini, v zdravstvenem domu, v knjižnici, v glasbeni šoli  in v Kavarni Špica).

Anketo je možno izpolniti do 15. marca 2019, in sicer na sedežu Občine Sevnica oziroma na mestih dostopnosti ankete. Predstavitev rezultatov ankete in osnutka konservatorskega načrta z možnostjo vključitve javnosti, bo na okrogli mizi, ki bo v drugi polovici meseca marca.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Občina Sevnica