18.02.2019

Skupna novinarska konferenca s podpisom sporazuma za projekt VARUJVODO


Posavski župan so se v petek, 15. februarja, po vsakoletni tradiciji srečali z novinarji in predstavniki medijskih hiš.

Poleg Srečka Ocvirka, župana Občine Sevnica, so dosežke v preteklem letu in načrte za delo v prihodnje predstavili tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Radeče Tomaž Režun, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

Predstavitev Občine Sevnica (klik na povezavo)


Ob tej priložnosti so župani podpisali Sporazum o delovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne v okviru projekta Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO. Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica so pristopile k omenjenemu projektu in bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem.

Več o projektu (klik na povezavo)