07.03.2019

Dan Civilne zaščite in podelitev priznanj najzaslužnejšim


1. marca smo obeležili dan Civilne zaščite, ki je v prvi vrsti posvečen krepitvi njenega velikega pomena pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Za vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena.

Ob dnevu Civilne zaščite se še posebej zaslužnim pripadnikom podeljujejo priznanja na državni in regijski ravni. Regijska prireditev je potekala v ponedeljek v Brežicah, ob tej priložnosti pa so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, tudi predstavnikom z območja sevniške občine.

Bronasti znak je prejel predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica Štefan Teraž, srebrni znak regijski poveljnik Civilne zaščite za Posavje Gašper Janežič, zlati znak pa Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica za 140 let aktivnega delovanja.


Zlati znak vodstvu PGD Sevnica


Prejemnik srebrnega znaka Gašper Janežič, regijski poveljnik Civilne zaščite za Posavje


Bronasti znak prejema predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica Štefan Teraž