08.03.2019

Javni razpisi Občine Sevnica


V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica so z današnjim dnem, 8. marcem, objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov na področjih kulture, športa, turizma, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale, kmetijstva in gospodarstva. Povzetke objavljamo v nadaljevanju. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Sevnica, vse dodatne informacije so na voljo pri skrbnikih posameznih razpisov.


GOSPODARSTVO

Predmet javnega razpisa: promocija izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike.

Okvirna vrednost razpisa: 83.000 evrov

Rok prijave: najpozneje do vključno 20. maja 2019 na naslov Občine Sevnica

Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič (jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 205)

 

KMETIJSTVO

Predmet javnega razpisa: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (podukrepa: posodabljanje in urejanje); pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč; pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Okvirna vrednost razpisa: 77.000 evrov

Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica

Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič (jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 205)

 

TURIZEM

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja in celotne občine.

Okvirna vrednost razpisa: 13.027 evrov

Rok prijave: najpozneje do vključno 15. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica

Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič (jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 205)

 

KULTURA

Predmet javnega razpisa: glasbena (vokalna, instrumentalna), gledališka in lutkovna, folklorna  plesna, likovna, literarna ter foto, video in filmska dejavnost.

Okvirna vrednost razpisa: 48.000 evrov

Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica

Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)

 

ŠPORT

Predmet javnega razpisa: netekmovalni šport; tekmovalni šport; izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev; športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.

Okvirna vrednost razpisa: 116.000 evrov

Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica

Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)

 

MLADINA

Predmet javnega razpisa: mladinski programi in projekti, namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa.

Okvirna vrednost razpisa: 15.000 evrov

Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica

Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)

 

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov in projektov s področja dejavnosti socialnega varstva in zdravstvenega varstva.

Okvirna vrednost razpisa: 25.000 evrov

Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica

Dodatne informacije: Lidija Udovč (lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)